ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

            การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมเกิดความพึงใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุ  วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล
อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
        (ก) วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
        (ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจายราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        (ค) ดำเนินงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
        (ง) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
        (จ) ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
        (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 02 149 3923 ต่อ 302
Http://www.sesao3.go.th
E-mail : sesao-3@hotmail.com

AttachmentSize
.pdf84.89 KB
1.pdf923.52 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


10/ก.ค./2019
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [126] ครั้ง

10/ก.ค./2019
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [136] ครั้ง

26/มิ.ย./2019
การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [303] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2019 - 14:57
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2019 - 15:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 211 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม