ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และเสนอรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบ ก่อนนำส่งรายชื่อนักเรียนทุนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในกำหนด นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการพิจารณา
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


27/มี.ค./2020
รู้เท่าทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [87] ครั้ง

25/มี.ค./2020
เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [109] ครั้ง

23/มี.ค./2020
สพม.3 รับมือไวรัสโควิด-19 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [79] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ sine.spm3
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 28 มกราคม, 2020 - 11:34
ชื่อ
จิตรลดา: 
บุญเครือพันธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sine.spm3@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 27 พฤษภาคม, 2019 - 15:24
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 794 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม