คู่มือการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหารในยามปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

picture

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร  ให้แนบหลักฐานประกอบ  จำนวน  ๒  ชุด  ประกอบด้วย

  1. คำร้องขอยกเว้นฯ (ชื่อ ผอ.เขต ให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อ)
  2. สำเนา สด.9 (ใบสำคัญ)
  3. สำเนา สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
  6. สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  7. กรณีเป็นครูอัตราจ้าง ให้ส่งสัญญาจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน  
  8. ตารางสอน + ให้ระบุจำนวนนักเรียนและจำนวนชั่วโมงที่สอน  (ต้องมีชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ )
  9. หนังสือรับรอง

หมายเหตุ   ให้ดำเนินการส่งเอกสารมาต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี 
ติดต่อสอบถาม นายปิยะพงษ์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต 3
โทร 0 2149 3923 ต่อ 303

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ส.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [155] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 11:23
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 11:25
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม