ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรณีบัตรหมดอายุ/เปลี่ยนตำแหน่ง,ย้ายที่ทำงาน/เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล

 • แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
 • รูปถ่าย  1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  1 ฉบับ 
 • บัตรเดิม 
 • กรณีเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล คำนำหน้านามให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลง

กรณีเปลี่ยน วิทยฐานะหรือตำแหน่ง  ย้ายที่ทำงาน  ให้แนบคำสั่งด้วย บัตรหาย

 • แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
 • รูปถ่าย  1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  1 ฉบับ 
 • บัตรเดิม 
 • กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง วิทยฐานะหรือตำแหน่ง  ย้ายที่ทำงาน  ให้แนบคำสั่งด้วย

กรณีบัตรหาย

 • แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
 • ใบแจ้งความบัตรหาย
 • ใบรับรองหมู่โลหิต 
 • รูปถ่าย  2  รูป  
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ 

กรณีทำบัตรใหม่(บรรจุใหม่)

 • แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
 • รูปถ่าย  1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
 • คำสั่งบรรจุ
 • ใบแสดงกรุ๊ปเลือด

กรณีทำบัตรใหม่ (บัตรข้าราชการบำนาญ)

 • แบบคำขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป ที่มีเครื่องหมาย อักษร นก ติดที่คอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  
 • บัตรเดิม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวสาววิณี ประกาลัง
เจ้าหน้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.02 149 3923 ต่อ 302,303
โทรสาร 02 149 3923 ต่อ 308 หรือ 02 921 6600

 

AttachmentSize
.pdf240.59 KB
.doc96.5 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 13 กรกฎาคม, 2020 - 13:46
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags กฎหมาย, ร้องเรียน
วันที่ส่งข่าว อาทิตย์, 12 กรกฎาคม, 2020 - 13:24
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 37 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม