คู่มือการขอสำเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ด้วยตนเอง

  1. เจ้าของประวัติผู้ประสงค์จะขอสำเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ  ให้เขียนคำขอในทะเบียนคุม  การขอสำเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (งานทะเบียนประวัติ) โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด เหตุผล  การขอสำเนา และลงลายมือชื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
  2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ มอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ต้นฉบับให้แก่ผู้ขอสำเนา
  3. ผู้ขอสำเนา  นำ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  ไปสำเนาด้วยกระดาษ ขนาด A4  ตามจำนวนที่ต้องการ
  4. ผู้ขอสำเนา นำ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ต้นฉบับ และสำเนาเอกสาร ก.พ.7หรือ สมุดประวัติ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ 
  5. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ รับรองสำเนาเอกสาร ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ให้แก่ผู้ขอสำเนา
  6. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ นำก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ ต้นฉบับ เก็บเข้าตู้ ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการขอสำเนา ก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ แทน
        1. เจ้าของประวัติ ผู้ประสงค์จะขอสำเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ แต่ไม่สามารถมาขอสำเนา  ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ด้วยตนเอง  
            ให้นำบัตรประชาชนเจ้าของประวัติให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปขอสำเนา ก.พ.7 หรือ   สมุดประวัติแทนผู้ได้รับมอบหมายยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
        2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ มอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ต้นฉบับให้แก่ผู้ได้รับมอบหมาย
        3. ผู้้ได้รับมอบหมาย  นำ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ  ไปสำเนาด้วยกระดาษ ขนาด A4  ตามจำนวนที่ต้องการ     
        4. ผู้ได้รับมอบหมาย นำ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ ต้นฉบับ และสำเนาเอกสาร ก.พ.7หรือสมุดประวัติ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
        5. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ   รับรองสำเนาเอกสารกำกับรายการสุดท้ายในสำเนาเอกสาร ก.พ.7 หรือสมุดประวัติ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมาย
        6. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ นำก.พ. 7 หรือ สมุดประวัติ ต้นฉบับ เก็บเข้าตู้ ก.พ.7หรือ สมุดประวัติ
          เอกสารประกอบการเสนอขอ การขอสำเนา ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ
- ไม่มีเอกสารประกอบการเสนอขอ    ให้ดำเนินการโดยเขียนคำขอในทะเบียนคุมการขอสำเนา ำ.พ.7 หรือสมุดประวัติที่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา :
กลุ่มบริหารงานบุคคล : งานทะเบียนประวัติ  เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติผู้รับผิดชอบ ก.พ.7 หรือ สมุดประวัติ
เอกสารอ้างอิง : พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
http://lertkrai.net/ivec/lawtec2547%20plus.pdf
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w23-2554-manual_0.pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางกำไร  รักแจ้ง
งานทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.02-1493923 ต่อ 305

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ส.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [155] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 11:23
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 11:25
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม