คู่มือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธุ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

          1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         2) จัดทำแผน กำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนกำกับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์ และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกำกับติดตามเร่งรัดให้มีการดำเนินงานตามที่ได้หนดไว้ในแผน

         3) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง

         4) เสนอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนกำกับติดตามต่อผู้มีอำนาจพิจารณา

         5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทำข้อและสรุปผล

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


17/ก.ย./2019
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [653] ครั้ง

11/ก.ค./2019
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [277] ครั้ง

09/ก.ค./2019
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [219] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [244] ครั้ง

25/มิ.ย./2019
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [475] ครั้ง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
24/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [230] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.plan
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 18 กันยายน, 2019 - 13:35
ชื่อ
นโยบายและแผน: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.plan@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags -
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2019 - 15:50
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 277 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม