คู่มือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธุ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

          1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         2) จัดทำแผน กำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนกำกับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์ และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกำกับติดตามเร่งรัดให้มีการดำเนินงานตามที่ได้หนดไว้ในแผน

         3) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง

         4) เสนอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนกำกับติดตามต่อผู้มีอำนาจพิจารณา

         5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทำข้อและสรุปผล

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


20/ธ.ค./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [427] ครั้ง

03/ธ.ค./2019
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [248] ครั้ง

02/ธ.ค./2019
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [273] ครั้ง

02/ธ.ค./2019
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [272] ครั้ง

11/พ.ย./2019
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [420] ครั้ง

17/ก.ย./2019
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [3733] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.plan
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 31 มีนาคม, 2020 - 15:02
ชื่อ
นโยบายและแผน: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.plan@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 20 ธันวาคม, 2019 - 15:01
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 427 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม