โรงเรียนปากเกร็ด เข้าร่วมโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย   ได้จัดแข่งขันแต่งบทกลอน ครั้งที่ 6 ประจำปี พุทธศักราช 2558 ระดับประเทศ  ซึ่งโรงเรียนปากเกร็ด ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาคสามหนึ่งศูนย์ เอ หนึ่ง  และได้รับรางวัลคือ
          ม.ต้น 
                   รางวัลชนะเลิศ ดญ. เยาวราช  เสาะสมบูรณ์  ม.1/1
                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ดญ. จิราวรรณ  ชัยสมิต ม.1/1
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   ดช.กิตติพันธ์  บุบผาพันธ์ ม.1/13 
          ม.ปลาย 
                    รางวัลชนะเลิศ นส.ภาสินี  โพธิ์ เจริญ ม.4/11
                    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง นายคมกฤษ  เลพล ม.5/7
                    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสาม นส.ธนพร  ฉันท์ทอง ม.4/9
          และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ 
    จำนวน  4 คน  ม.ต้น  2 คน ม.ปลาย 2 คน  และเข้าแข่งขันระดับประเทศเมื่อวันเสาร์    ที่ 17 มกราคม 2558 
    ณ สำนักพระราชวัง  ผลการแข่งขัน มีดังนี้
          รางวัลชนะเลิศ ม.ปลาย  นางสาวภาสินี  โพธิ์เจริญ  ม.4/11  
     ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     พร้อมแท็บเล็ต และเงินรางวัล 5,000.-บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต  ม.1/1  
     ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมแท็บเล็ตและเงินรางวัล 4,000.-บาท 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เด็กหญิงเยาวราช  เสาะสมบูรณ์  ม.1/1  ได้รับถ้วยรางวัล 
     พร้อมแท็บเล็ต และเงินรางวัล3,000.-บาท

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ netnapa
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 26 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:08
ชื่อ
เนตรนภา: 
บุญศิริ
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ nokjip16331@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ข่าวจาก ปากเกร็ด
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 4 กันยายน, 2019 - 13:34
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 419 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม