การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.3

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 โดยนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินจากเดิม 5 ดัชนี เป็น 10 ตัวชี้วัด โดยการประเมิน 3 รูปแบบ ดังนี้ 1.ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 30 2.ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร้อยละ 30 3. ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ร้อยละ 40 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพม.3 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 19 สิงหาคม, 2019 - 13:26
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 19 สิงหาคม, 2019 - 15:04
ส่งข่าวจาก IP 125.25.141.164
เปิดอ่าน 64 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม