ประชาสัมพันธ์ "การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

             ด้วย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน "สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ" มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. โครงการฝึกอบรม หัวข้อ "ความหมายของวิทยาศาสตร์" ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓. โครงการฝึกอบรม กระบวนทัศน์กลศาสตร์ "แผนที่ฟิสิกส์ ศักย์ สนาม การไหล" ขั้นต้น ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. โครงการ Green's function and Laplace transform ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ นายสุวิจักษ์ สุภาวงค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๘๗๓๒ รายละเอียดเพิ่มเติมดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


15/ต.ค./2019
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.3
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [38] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ Pudge
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 22 พฤษภาคม, 2019 - 15:57
ชื่อ
สิริรัตน์: 
รื่นเสือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ senera.hell@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 22 พฤษภาคม, 2019 - 16:06
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 319 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม