อยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “ชาติเสือ รุ่น 114 ปี” ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดี  ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

ช่วงบ่าย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงาน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะจำเป็นต่างๆดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทย ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และพลโลกที่ดีมาตลอดระยะเวลา 114 ปี ภายใต้ปรัชญาโรงเรียน ที่ว่า ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม ทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561

AYW TV /ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


29/พ.ค./2020
นิเทศก์การจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนอุทัย
ส่งข่าวโดย: uthai อ่าน [188] ครั้ง

28/พ.ค./2020
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [81] ครั้ง

28/พ.ค./2020
จอมสุรางค์ อิ่มบุญอิ่มใจ ใส่ตู้ปันสุข
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [73] ครั้ง

28/พ.ค./2020
สพม.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทงไกล
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [74] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 3 มิถุนายน, 2020 - 13:14
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 4 มิถุนายน, 2020 - 17:33
ส่งข่าวจาก IP 49.48.219.237
เปิดอ่าน 42 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม