คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (2)

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
ที่ ๑๔๓-๑๕๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๑) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ (๕) และมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 
                   เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ที่ ๑๔๓-๑๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
AttachmentSize
คำสั่ง สพม.37.91 MB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [669] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [575] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือยานพาหนะ
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [472] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(My Office)
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [599] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ admin
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 25 พฤษภาคม, 2020 - 11:11
ชื่อ
พีระ: 
แย้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ webmaster@obec.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มอำนวยการ
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 12 มีนาคม, 2019 - 13:16
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 2265 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม