คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (1)

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
ที่ ๒๙/๒๕๖๒ 
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๑) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ (๕) และมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 
                   เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ที่ ๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

AttachmentSize
คำสั่ง สพม.3708.37 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/พ.ย./2018
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [332] ครั้ง

19/พ.ย./2018
กฐินสามัคคี วัดเพลง จ.นนทบุรี ประจำปี 2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [309] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ admin
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 24 พฤษภาคม, 2019 - 10:02
ชื่อ
พีระ: 
แย้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ webmaster@obec.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มอำนวยการ
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 12 มีนาคม, 2019 - 13:16
ส่งข่าวจาก IP 119.76.4.118
เปิดอ่าน 428 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม