ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด (ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี) ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด จำนวน 2 คน เพื่อขอรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ sine.spm3
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2019 - 15:20
ชื่อ
จิตรลดา: 
บุญเครือพันธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sine.spm3@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ทุนเสริมสมอง
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2019 - 16:54
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 610 ครั้ง
[privatemsg_link]
ทั้งหมด [19]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม