การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เรียน           ผู้อำนวยการโรงเรียน   บิดา  มารดา ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
                                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้ประกาศการจัดสรรโอกาส
                   เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559  และเห็นชอบให้สพม.3
                   ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสพม.3  ปีการศึกษา 2559  
                   แผนและสัดส่วนการรับนักเรียน   เมื่อคราวประชุมครั้งที่  1/2558  วันที่  8  ตุลาคม 2558
                                 สพม.3  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                                                                       ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.3
                                                                                           โทร. 0 2149 3923-25 ต่อ 502

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


27/ส.ค./2020
สื่อความรู้ : ภัยความรุนแรงและภัยคุกคาม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [238] ครั้ง

27/ส.ค./2020
สื่อความรู้ : ภัยอาชญากรรมไซเบอร์/ติดเกม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [220] ครั้ง

27/ส.ค./2020
สื่อความรู้ : การล้อ แกล้ง รังแกกัน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [212] ครั้ง

20/ส.ค./2020
หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [230] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 13:56
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 15 กรกฎาคม, 2020 - 17:28
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 496 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม