การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เรียน           ผู้อำนวยการโรงเรียน   บิดา  มารดา ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
                                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ได้ประกาศการจัดสรรโอกาส
                   เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559  และเห็นชอบให้สพม.3
                   ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสพม.3  ปีการศึกษา 2559  
                   แผนและสัดส่วนการรับนักเรียน   เมื่อคราวประชุมครั้งที่  1/2558  วันที่  8  ตุลาคม 2558
                                 สพม.3  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                                                                       ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.3
                                                                                           โทร. 0 2149 3923-25 ต่อ 502

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


19/มิ.ย./2018
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพม.๓ (๓ ภาษา)
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [3] ครั้ง

22/มิ.ย./2017
โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [978] ครั้ง

16/พ.ค./2017
โครงการ "โอโม Back to School"
ส่งข่าวโดย: duenka อ่าน [1001] ครั้ง

25/พ.ค./2016
โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9
ส่งข่าวโดย: duenka อ่าน [2410] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 12 มิถุนายน, 2018 - 09:59
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 6 กุมภาพันธ์, 2015 - 11:03
ส่งข่าวจาก IP 119.76.4.122
เปิดอ่าน 5351 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม