รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิคม.1-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ 
1. นายประสาน    ปิ่นนิล
2. นางสาวปุณญานิดา    กุลจันทร์ไพบูลย์
3. นางสาวสมพร    พรมรักษา
นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แก่
1. นางสาวชนิกานต์    คงอ่อน
2. นางสาวนันทเลิศ    รักเย็น
3. นางสาวดารินทร์    สายชนะ
4. เด็กหญิงปิยภัทร    ภิรมย์คช
5. นางสาวณัฐวศา    สายด้วง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    คลองบาง
7. เด็กหญิงวรัญญา    สาตรอด
8. เด็กหญิงนราภัทร    มีบุญ
9. นางสาวจุฑาทิพย์    โตสิงห์
10. นางสาวเก็จมณี    จันทร์แจ่มศรี

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ netnapa
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 20 พฤศจิกายน, 2019 - 12:58
ชื่อ
เนตรนภา: 
บุญศิริ
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ nokjip16331@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ข่าวจาก ปากเกร็ด
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 4 กันยายน, 2019 - 13:34
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 207 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม