การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
                        ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัด สพม.3

ผู้ประเมิน         นายอนันต์  มีพจนา

ปีการศึกษา       2560

สรุปผลการวิจัย
   1.ผลการศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
   2.ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายในด้านการวางแผน พบว่า อยู่ในระดับมาก
   3.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครอง  และครู พบว่า  โดยภาพรวม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
   4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
   5.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
   6.ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.secondary3.go.th/main/sites/default/files/anan-22.pdf

AttachmentSize
บทคัดย่อ65.21 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


16/ธ.ค./2016
เข้าค่ายเยาวชน
ส่งข่าวโดย: srrpuy อ่าน [1651] ครั้ง

09/ส.ค./2016
แนวการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
ส่งข่าวโดย: duenka อ่าน [2077] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม, 2020 - 21:33
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ตัววิ่ง)
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 28 ธันวาคม, 2018 - 11:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 1334 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม