รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ผู้ประเมิน        นายอนันต์  มีพจนา
ปีการศึกษา     2560
 
สรุปผลการวิจัย
    1. ด้านบริบท พบว่า  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
    2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพในระดับมาก และด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน พบว่าอยู่ในระดับมาก
    3. ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก
    4. ด้านผลสำเร็จตามความคาดหวังของโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
    5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยภาพรวม พบว่า ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นตามความคิดเห็นของด้านเครือข่ายร่วมพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.secondary3.go.th/main/sites/default/files/anan-12.pdf

AttachmentSize
บทคัดย่อ33.27 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


02/ต.ค./2015
ประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit 2015
ส่งข่าวโดย: duenka อ่าน [1895] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:38
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ตัววิ่ง)
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 28 ธันวาคม, 2018 - 11:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 1191 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม