การประชุมครูธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.3

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วันนี้เวลา 08.30 น. (7 ธ.ค..61) ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำเรื่องให้มีความสำนึกในความเป็นเจ้าของและรักในสถานที่ทำงาน และขอให้ครูธุรการทุกท่านได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 14,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน และวิทยากรได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางมลิวัลย์ วูฒิเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสมพิศ จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นายพิพิธ เรืองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล นางนาฎธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางสมพิศ จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


13/มิ.ย./2019
จิตอาสาสพม.๓ เราทำดี ด้วยหัวใจ
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [57] ครั้ง

10/มิ.ย./2019
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [86] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 4 มิถุนายน, 2019 - 08:42
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 14 มิถุนายน, 2019 - 15:09
ส่งข่าวจาก IP 58.11.3.4
เปิดอ่าน 53 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม