ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จากไทยสอนไทยสู่ไทยสอนต่างชาติ"

            ด้วย สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากไทยสอนไทยสู่ไทยสอนต่างชาติ" ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สาขาวิชาภาษาไทยฯ รับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : thaithammasat@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๙๖ ๕๖๖๑ หรือทาง Google Form กรุณาสแกนที่ QR Code ในแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


12/ก.ค./2019
สถิติการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [80] ครั้ง

10/ก.ค./2019
ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [91] ครั้ง

10/ก.ค./2019
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [70] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ Pudge
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 22 พฤษภาคม, 2019 - 15:57
ชื่อ
สิริรัตน์: 
รื่นเสือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ senera.hell@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 22 พฤษภาคม, 2019 - 16:06
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 202 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม