ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

       ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3) จัดทำขึ้นเพื่อแสดง
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของสถานศึกษา
ในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร จำนวนนักเรียน จำนวนครู จำนวน
ห้องเรียน ขนาดของโรงเรียน ประเภทของสถานศึกษา เป็นต้น
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมในส่วนของค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ตามนโยบายของ คสช.
      
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
และเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
      
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [374] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [427] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [7929] ครั้ง

12/ก.ย./2016
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [9737] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ admin
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 19 มีนาคม, 2019 - 14:27
ชื่อ
พีระ: 
แย้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ webmaster@obec.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 4 กุมภาพันธ์, 2015 - 16:25
ส่งข่าวจาก IP 202.29.210.22
เปิดอ่าน 4606 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม