ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

            ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. จะทำการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในเรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการ ดังนี้
            ๑. ผู้รับบริการ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตอบแบบสอบถามฯ สำหรับผู้รับบริการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://survey-otepc-61-otepc.go.th/survey16.php หรือ QR Code ๑ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
            ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตอบแบบสอบถามฯ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางเว็บไซต์ http://survey-otepc-61-otepc.go.th/survey17.php หรือ QR Code ๒ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

AttachmentSize
0206.2-751_14 ก.ย. 61.pdf314.12 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


18/ก.พ./2019
สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [13] ครั้ง

18/ก.พ./2019
การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [44] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ Pudge
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 30 มกราคม, 2019 - 15:55
ชื่อ
สิริรัตน์: 
รื่นเสือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ senera.hell@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 30 มกราคม, 2019 - 16:11
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 91 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม