จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว เทอม 2/2556 (70%)

        ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 (70%) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        สพม.3 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ในส่วนของงบประมาณที่เหลือ
อีก 30% และงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556 นั้น โรงเรียนจะได้รับ
ก็ต่อเมื่อทำการกดยืนยันข้อมูลถูกต้องลงในระบบ Data Management Center 2013
Term 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556) ผ่านทางเว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec56 แล้วเท่านั้น

ไฟล์แนบSize
4265.pdf212.43 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


12/พ.ย./2014
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบ 2557
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1390] ครั้ง

13/ต.ค./2014
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [3949] ครั้ง

01/ต.ค./2014
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [16051] ครั้ง

15/ก.ค./2014
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [6513] ครั้ง

15/ก.ค./2014
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (30%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8451] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 15 ธันวาคม, 2014 - 14:31
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร 865588613
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags งบอุดหนุน
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน, 2013 - 11:25
ส่งข่าวจาก IP 182.93.220.34
เปิดอ่าน 10581 ครั้ง

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม