ค่ายบูรณาการนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.3 เด็กมัธยมค่านิยมปลอดภัยพัฒนาคุณภาพเด็กไทยเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์) ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สพม.3 เด็กมัธยมค่านิยมปลอดภัยพัฒนาคุณภาพเด็กไทยเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์) ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่่นดิน" และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางวรรณา ลีละตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สภานักเรียน สามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม เพื่อโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่านิยมปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ตลอดจนสามารถน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ฝึกปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด สพม.3 รวมทั้งสิ้น 94 คน ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ นางสาวชัชพร พาทรัพย์มา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี นายธันกนก สุภาวัฒนา ครู กศน. ตำบลหนองยาว สำนักงาน กศน.สระบุรี นางวรรณศร ขอสกุลไพศาล ครูโรงเรียนไทรน้อย นายวัลลภ ยิ้มดี ครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี และ บุคลากรจาก สพม.3  (สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ตามลิงค์นี้  https://www.facebook.com/pg/sesao3/photos/?tab=album&album_id=9054424596... )

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/ธ.ค./2019
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2562
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [53] ครั้ง

06/ธ.ค./2019
นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [63] ครั้ง

06/ธ.ค./2019
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [59] ครั้ง

04/ธ.ค./2019
การประชุมผู้บริหารภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [67] ครั้ง

04/ธ.ค./2019
มหกรรมกีฬาสี 61 ปี โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [70] ครั้ง

04/ธ.ค./2019
สัตตบงกชเกมส์ ครั้งที่ 15
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [54] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 9 ธันวาคม, 2019 - 16:18
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 6 ธันวาคม, 2019 - 11:00
ส่งข่าวจาก IP 101.51.90.209
เปิดอ่าน 63 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม