โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางการศึกษาสู่อาช่ีพของนักเรียนในยุค 4.0

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพของนักเรียนในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมพระราชทาน โรงเรีนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนากิจกรรมแนะแนว กลุ่่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และผู้ดำเนินโครงการฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้ เพื่อประสานงานกับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาและจัดระบบของโรงเรียนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการสาขาวิชาชีพและลักษณะอาชีพให้ครูแนะแนวสามารถนำไปจัดิกจกรรมแนะแนวสานฝันสู่เส้นทางอาชีพได้ รวมไปถึงพัฒนารูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมงานให้นักเรียนนำผลงานเชิงนวัตกรรมในรูปของแฟ้มสะสมงาน ID Plan ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบแอพพลิเคชั่น แสดงเส้นทางการเรียนสู่อาชีพของนักเรียนรายบุคคล อีกทั้งยังสามารถขยายผลสู่ครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้นและเป็นพี่เลี้ยงติดตามช่วยเหลือการทำ ID Plan กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 29 โรงเรียน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


13/มิ.ย./2019
จิตอาสาสพม.๓ เราทำดี ด้วยหัวใจ
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [57] ครั้ง

10/มิ.ย./2019
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [86] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 4 มิถุนายน, 2019 - 08:42
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 14 มิถุนายน, 2019 - 15:09
ส่งข่าวจาก IP 58.11.3.4
เปิดอ่าน 53 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม