ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

    ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)
จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาในสังกัด
ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร จำนวนนักเรียน
จำนวนครู จำนวนห้องเรียน ขนาดของโรงเรียน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทของสถานศึกษา
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

     นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมในส่วนของเกร็ดความรู้ และข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

     สพม.3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
และเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [225] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [258] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [6776] ครั้ง

12/ก.ย./2016
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [9415] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 18 ธันวาคม, 2018 - 11:08
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่ส่งข่าว พุธ, 6 พฤศจิกายน, 2013 - 16:14
ส่งข่าวจาก IP 124.122.94.245
เปิดอ่าน 3713 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม