เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .....

         ด้วย ก.ค.ศ. ได้พิจารณามติตามข้อเสนอของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาง www.otepc.go.th และ www.lawamendment.go.th และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางช่องทางดังเอกสารดังแนบ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


14/มี.ค./2019
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน สพม.3
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [85] ครั้ง

13/มี.ค./2019
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [73] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ Pudge
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 12 มีนาคม, 2019 - 09:08
ชื่อ
สิริรัตน์: 
รื่นเสือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ senera.hell@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 6 มีนาคม, 2019 - 11:48
ส่งข่าวจาก IP 119.76.5.134
เปิดอ่าน 102 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม