ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการ ให้โอวาท แก่กองลูกเสือ/เนตรนารี ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด สำหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2  เป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และทำกิจกรรมป้องกันและต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษา และชุมชน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติดแล้ว ลูกเสือ เนตรนารี  เดินรณรงค์ โดยมีวงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวน หลังจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนักให้นักเรียน ชุมชนมีความเข้าใจถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งฝึกให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาต่อชาติบ้านเมืองในอนาคต

ธีรการณ์  สุสุขเสียง / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


14/มี.ค./2019
โสนบาน 2562
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [41] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 15 มีนาคม, 2019 - 10:32
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 15 มีนาคม, 2019 - 10:42
ส่งข่าวจาก IP 184.82.23.253
เปิดอ่าน 51 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม