การปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.4 จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางธราภรณ์ พรมคต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษฯ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 30 คน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 29 คน และ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จำนวน 51 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน รวมไปถึงมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในหัวข้อเรื่อง นโยบายการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การสร้างแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่เป็นผลิตผลของโรงเรียนศรีบุณยานนท์

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


28/พ.ย./2018
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [59] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 11 ธันวาคม, 2018 - 09:29
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 12 ธันวาคม, 2018 - 15:13
ส่งข่าวจาก IP 119.76.5.174
เปิดอ่าน 20 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม