การปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.4 จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางธราภรณ์ พรมคต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษฯ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 30 คน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 29 คน และ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จำนวน 51 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน รวมไปถึงมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในหัวข้อเรื่อง นโยบายการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การสร้างแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นบัณฑิตทุน พสวท. ที่เป็นผลิตผลของโรงเรียนศรีบุณยานนท์

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


20/ก.ค./2018
พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [14] ครั้ง

20/ก.ค./2018
สพม.3 สุจริต ทำดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [32] ครั้ง

20/ก.ค./2018
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [12] ครั้ง

04/ก.ค./2018
การประชุมทางไกล Teleconference
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [61] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 16 กรกฎาคม, 2018 - 08:45
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 20 กรกฎาคม, 2018 - 16:12
ส่งข่าวจาก IP 110.169.42.207
เปิดอ่าน 9 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม