การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2561

ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในปี ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนเยาวชนไทยอายุไม่เกิน ๒๕ ปีเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (2nd National Youth Design Competition)  

 

การออกแบบตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนแนวคิดหลัก (Theme) ของไทย ที่จะให้ความสำคัญเรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างพันธมิตรที่ครอบคลุมในทุกระดับ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคกับโลกโดยรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการมองไปสู่อนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาคมอาเซียนและประชาชนอาเซียนให้สามารถรับมือกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

กระบวนการประกวดจะแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้แก่ 

(๑) รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกจำนวน ๑๐ ผลงาน เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่กระทรวงการต่างประเทศ กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาผลงานสู่รอบรองชนะเลิศ

(๒) รอบรองชนะเลิศ คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ปรับแก้ไขแล้วให้เหลือจำนวน ๕ ผลงาน 

(๓) รอบชิงชนะเลิศ กระทรวงการต่างประเทศจะคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น สวยงาม และสะท้อนแนวคิดหลักของไทยได้ดีที่สุดจำนวน ๑ ผลงาน ให้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียน ของไทย ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการจัดประชุมทุกระดับและในสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยต่อสาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตลอดปี ๒๕๖๒

 

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๔ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล จะได้เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

เยาวชนไทยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ และสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์อาเซียน รวมทั้งใบสมัคร และสอบถามข้อมูลการส่งผลงานได้ที่ Facebook Page: NYD หรือกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๐๘ หรือ ๑๔๓๙๐

AttachmentSize
25610625_150720_4511.pdf1.9 MB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


10/ก.ค./2018
วิดีโอ แนะนำการรายงานมาตรฐานเขต 2560
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [156] ครั้ง

23/มิ.ย./2018
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [177] ครั้ง

23/มิ.ย./2018
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปีที่ 6
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [149] ครั้ง

22/มิ.ย./2018
อำนาจหน้าที่ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [296] ครั้ง

21/มิ.ย./2018
คู่มือขั้นตอนกระบวนการให้บริการ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [187] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 18 กันยายน, 2018 - 10:27
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มอำนวยการ
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 27 มิถุนายน, 2018 - 14:58
ส่งข่าวจาก IP 110.169.43.80
เปิดอ่าน 140 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม