ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพื่อพัฒฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยพัฒนาครู มีหลักสูตรสำหรับครูผู้จัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบที่ ๒ รายละเอียดดังสิ่งทีส่งมาพร้อมนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ Pudge
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 22 มกราคม, 2019 - 11:02
ชื่อ
สิริรัตน์: 
รื่นเสือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ senera.hell@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 22 มกราคม, 2019 - 11:13
ส่งข่าวจาก IP 110.169.42.9
เปิดอ่าน 1 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม