ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

            ด้วย สถาบันพฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักเรียนในยุคประเทศไทย ๔.๐ ให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้นที่ผู้บริหาร ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ THAILAND ๔.๐ ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ระดับมัธยมศึกษา" จำนวน ๘ หลักสูตร ทั้งนี้ หากข้าราชการครูท่านใดสนใจ สามารถสมัครผ่านทางสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เว็บไซต์ http://www.training.obec.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


30/ต.ค./2018
แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ เดือนตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [131] ครั้ง

30/ต.ค./2018
แจ้งโอนค่าตรวจสุขภาพ ตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [102] ครั้ง

30/ต.ค./2018
แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ตุลาคม 2561
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [77] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ Pudge
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 24 ตุลาคม, 2018 - 11:38
ชื่อ
สิริรัตน์: 
รื่นเสือ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ senera.hell@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 24 ตุลาคม, 2018 - 11:46
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 108 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม