จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1/56

       ด้วย สพฐ. ได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 1/2556  โดยมีเกณฑ์การจัดสรร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดสรรให้ภาคเรียนละ 1,500 บาท และจัดให้ตามจำนวนนักเรียนที่ยากจนตามที่รายงาน
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของแต่ละโรงเรียน

       สพม.3 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนต่อไป 

ไฟล์แนบSize
4061.pdf183.39 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


12/พ.ย./2014
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบ 2557
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1457] ครั้ง

13/ต.ค./2014
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4067] ครั้ง

01/ต.ค./2014
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [16267] ครั้ง

15/ก.ค./2014
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [6539] ครั้ง

15/ก.ค./2014
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2557 (30%)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8462] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 15 ธันวาคม, 2014 - 14:31
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร 865588613
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ยากจน
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 31 ตุลาคม, 2013 - 16:27
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 4845 ครั้ง

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม