กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด สพม.3 ประจำปี 2561

วันที่  25  พฤษภาคม  2561   ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มอบหมายให้ นายฉัตรชัย  น่วมโพธิ์  รองผู้อำนวยการ สพม.3  เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561   โดยมีนางวรรณา  ลีละตานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ.นนทบุรี 2)เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองในการอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข 3)เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศ  ความรุนแรง การรักและเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงในสังคมปัจจุบัน 4)เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมค่ายทักษะชีวิตสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับการอบรมได้นำไปใช้ในการดูแลตนเองและแนะนำตลอดจนดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  สังกัด  สพม.3  จำนวน 50 คน ลักษณะการเข้าค่ายแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน  โดยดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมนพเก้าโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 16:35
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน, 2019 - 18:39
ส่งข่าวจาก IP 125.25.2.108
เปิดอ่าน 5 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม