โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยมี นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยสังเขปดังนี้ เพื่อให้ครูวิทยากรแกนนำและครูผู้สอนในจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย โดยพัฒนาต่อยอดโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่ายได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูแกนนำทุกระดับชั้น (ชั้น ม.1-ม.6) จังหวัดนนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยมีระยะเวลา 2 วัน ได้แก่วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


18/ก.พ./2019
สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [39] ครั้ง

18/ก.พ./2019
การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [61] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2019 - 16:55
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 19 กุมภาพันธ์, 2019 - 16:56
ส่งข่าวจาก IP 64.233.173.16
เปิดอ่าน 15 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม