เด็กเก่ง..ลูกเจ้าพระยา

 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คนที่สอบ GATไทยเชื่อมโยง (ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์) ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยมีรายชื่อดังนี้ นายณัฐชนน ยิ้มงาม, นายธีรเดช เปล่งศุภมงคล, นายพงศกร ธนามาศ, นางสาวขนิษฐา ทรัพย์ระเบียบ, นางสาวณัฏฐณิชา แจ่มน้อย, นางสาวนัฐพรรณ ขวัญอยู่, นางสาวพิกุล แซ่เถา, นายชาพร จุลินทร, นางสาวนรินทร ดำรงกุล, นางสาวปรางค์วลัย บุญเขียว, นายจิรวัฒน์ สุวรรณเสถียร, นางสาวนฤภร พงษ์เกษมวิวัฒน์, นางสาววิไล ดนตรีรส, นางสาวสมฤดี ทองอยู่, นางสาวปริญชิตา เรศประดิษฐ์, นายสุวิจักขณ์ คงพัชรศักดิ์, นายกรีติชัย ประสาทศิลป์, นางสาวพัทธนันท์ แสงบัว, นางสาวพัทธนันท์ แสงบัว, นางสาวสุกัญญา การสมโชค,  นางสาวชนาภา สอเพลิง และนางสาวธัญชนก ปานอุทัย

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


01/ต.ค./2018
มุทิตาคารวัญชลีแด่... อัญมณีศรีเทพฯนนท์
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [44] ครั้ง

28/ก.ย./2018
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [45] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.rattana
เข้าใช้งานล่าสุด อาทิตย์, 9 กันยายน, 2018 - 19:07
ชื่อ
รัตนา: 
ธิเบศร์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ PR.rattana283@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก รัตนาธิเบศร์
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อาทิตย์, 9 กันยายน, 2018 - 16:12
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 51 ครั้ง
[privatemsg_link]
ทั้งหมด [70]
ทั้งหมด [112]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม