การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2561   ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี -พระนครศรีอยุธยา)  มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ  บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3  ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2561   ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 - 2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขา. กพฐ.  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ประเด็นสำคัญมีดังนี้  1.ติดตามปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต แนะนำการใช้อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย  2. การสอบ O-NET   3.แนะนำให้โรงเรียนไปศึกษาดูงานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านยุโบ จ.ยะลา เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4.ประชุม ผอ.เขตสัญจร ในแต่ละครั้ง ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 ก.พ.2561  จ.นครราชสีมา  5.จะแจกไดอารีของ สพฐ.ในเดือนเมษายน 2561   6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  จะเปิดในวันที่ 11 ก.พ.2561 เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง  7. การเปลี่ยนแปลงการบริหารของเขต ตัวชี้วัดเน้นโรงเรียนให้เยี่ยมถึงห้องเรียน สอบถามปัญหาของครู/นักเรียน โดยมีมิติเชิงบริหาร 4 ข้อ คือ 1.นิเทศโรงเรียน 2.ความโปร่งใสในการจัดซื้อ/ความสุจริต  3.การถูกล่วงละเมิดของนักเรียน  4.ปัญหายาเสพติดและมิติเชิงคุณภาพแยกเป็น การอ่านของเด็กประถมศึกษา  และคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น  โดยมีบุคลากรสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เข้าร่วมรับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 21 มกราคม, 2019 - 15:23
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 18 มกราคม, 2019 - 17:45
ส่งข่าวจาก IP 64.233.173.16
เปิดอ่าน 75 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม