การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2560

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับวัดวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันที่ 9  พฤศจิกายน 2560  สนามสอบ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้นักเรียน เยาวชน  เห็นความสำคัญของศาสนาทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง  ในระดับธรรมศึกษา  ชั้น  ตรี  โท  เอก เกิดความเลื่อมใส  ศรัทธา  และหวงแหนพระพุทธศาสนา  ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ทำให้นักเรียนและเยาวชนมีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรมศึกษาอย่างแท้จริงจนกล้าที่จะประกาศตนเป็นพุทธมามกะอย่างชัดเจน ที่สำคัญทำให้ห้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  อันเป็นเหตุแห่งความสุขของสังคมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพร การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2560 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 694 คน .
ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่นี่ http://www.gongtham.net/web/news.php
/ / / / / / 
ปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล / ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / รายงาน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


29/พ.ค./2020
นิเทศก์การจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนอุทัย
ส่งข่าวโดย: uthai อ่าน [130] ครั้ง

28/พ.ค./2020
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [55] ครั้ง

28/พ.ค./2020
จอมสุรางค์ อิ่มบุญอิ่มใจ ใส่ตู้ปันสุข
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [46] ครั้ง

28/พ.ค./2020
สพม.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทงไกล
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [50] ครั้ง

23/พ.ค./2020
“วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์”
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [52] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 9 พฤษภาคม, 2020 - 11:16
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 9 พฤษภาคม, 2020 - 11:20
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 162 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม