ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลนักเรียน DMC เพื่อขอรับจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560 ยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 7 พ.ย.2560

          ด้วย สพฐ. กำหนดให้สถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2560
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560) ผ่านเว็บไซต์ระบบ Data Management Center (DMC)
ทางเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec60 เพื่อใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าว
ในการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนรายหัว ทั้งนี้ จะได้รับจัดสรรงบประมาณก็ต่อเมื่อ
สถานศึกษาเข้ากดปุ่มยืนยันข้อมูลถูกต้องทางเว็บไซต์ DMC ด้วยตนเองแล้วเท่านั้น

          สพม.3 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 24.00 น. (ปิดเร็วกว่ากำหนด 3 วัน)
เนื่องจาก สพม.3 ขอตรวจสอบข้อมูลนักเรียนก่อนส่ง สพฐ.  

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูล 10 พ.ย. 2560
(Update ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 23.30 น.) 

โรงเรียนที่ยืนยันเสร็จแล้ว >>อย่าวางใจ เพราะระบบดีดยืนยันออกตลอด ต้องเข้าดูเรื่อยๆ
จ.นนทบุรี
1. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   นร. 4,213 / ยากจน 27
2. วัดเขมาภิรตาราม                      นร. 2,988 / ยากจน 128
3. เตรียมฯ พัฒนาการ นนทบุรี      นร. 3,260 / ยากจน 165
4. เบญจมราชานุสรณ์                   นร. 2,422 / ยากจน 321
5. บดินทรเดชา ฯ นนทบุรี             นร.920 / ยากจน 215
6. เทพศิรินทร์ นนทบุรี                นร. 3,165 / ยากจน 14
7. ปากเกร็ด                                นร. 3,248 / ยากจน 472
8. ราชวินิต นนทบุรี                    นร. 1,085 / ยากจน 133
9. หอวัง นนทบุรี                       นร. 2,940 / ยากจน 90
10.นนทบุรีพิทยาคม                  นร. 636 / ยากจน 95 / ทวิศึกษา 84
11.ศรีบุณยานนท์                       นร. 1,922 / ยากจน 355
12.ราษฎร์นิยม                          นร. 425 / ยากจน 124
13.เตรียมน้อมฯ                        นร. 1,053 / ยากจน 245
14.บางบัวทอง                        นร. 2,129 / ยากจน 95
15.สตรีนนทบุรี                        นร. 2,562 / ยากจน 164
16.ไทรน้อย                            นร. 1,548 / ยากจน 283 (+ร.ร.รายงานว่ามีเด็กถูกทารุณ 6)
17.รัตนาธิเบศร์                       นร. 1615/ ยากจน 250

18.โพธินิมิต                             นร. 964 / ยากจน 191

จ.พระนครศรีอยุธยา

1. ลาดชะโดสามัคคี     นร. 179 / ยากจน 93
2. ผักไห่สุทธาประมุข  นร. 469 / ยากจน 276 
3. อุดมศีล                    นร. 236 / ยากจน 38
4. อยุธยาวิทยาลัย       นร. 4,487 / ยากจน 283
5. บางปะอิน ราชานุเคราะห์ นร.2,042 / ยากจน 284
6. ปากกราน                นร. 177 / ยากจน 20
7. บางปะหัน                นร. 953 / ยากจน 166
8. ภาชี                         นร. 1,497 / ยากจน 353
9. อุทัย                       นร. 763 / ยากจน 161
10. หนองน้ำส้ม           นร. 112 / ยากจน 25 / นร.ประจำพักนอน 3
11. บางไทร               นร. 544 / ยากจน 120 พบข้อมูลผิดพลาด คือ มีเด็กทวิศึกษา 1 คน?
12. บ้านแพรก            นร. 279 / ยากจน 93 
13. ลาดบัวหลวง       นร. 632 / ยากจน 150
14. สาคลี                  นร. 203 / ยากจน 57
15. จอมสุรางค์          นร. 2,896 / ยากจน 156
16. ท่าหลวง             นร. 166 / ยากจน 45
17. นครหลวง            นร. 607 / ยากจน 172
18. ลาดงา                นร. 69 / ยากจน 19
19. วัดโพธิ์ผักไห่       นร. 204 / ยากจน 97
20. เสนา                  นร. 2,272 / ยากจน 90
21. บางซ้าย             นร. 464 / ยากจน 128
22.วิเชียร                  นร. 564 / ยากจน 107
23.มหาราช              นร. 136 / ยากจน 19
24.อยุธยานุสรณ์       นร. 2,126 / ยากจน 135
25.วังน้อย                นร. 537 / ยากจน 186
26.ท่าช้าง               นร. 421 / ยากจน 126

27.ท่าเรือ                 นร. 1611 / ยากจน 202

28.บางบาล              นร. 266 / ยากจน 109

29.บางปะอิน            นร. 575 / ยากจน 166

โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล / ปัญหาที่เขตตรวจพบ
 ไม่มี

หมายเหตุ 1.หลักสูตรทวิศึกษา ณ ขณะนี้ มีเพียง ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม ที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว 
                 2.สพฐ.ทำระบบดีดปุ่ม “ยืนยันข้อมูลนักเรียน” แบบอัตโนมัติเหมือนรอบ 10 มิ.ย.60 ยกตัวอย่าง
                  ที่พบ คือ ร.ร.หอวังนนท์ เบญจม บดินทรฯ ได้ดำเนินการยืนยันข้อมูลไปแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน
                  กลับกลายเป็นว่า โรงเรียนยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียน สาเหตุการยกเลิกยืนยันเกิดจากมี
                  โรงเรียนอื่นๆ ทำย้ายเข้าซ้ำ ดังนั้น จนท. DMC ของ ร.ร.ต้องคอยเข้าดูการยืนยันเป็นระยะๆ
                 3. การที่ ร.ร.รายงานความด้อยโอกาส ที่นอกเหนือจากประเด็น "เด็กยากจน" เช่น เด็กถูกทารุณ
                 สพม.3 ไม่ได้ว่า แต่เวลา สพฐ. มาตรวจประเมินระบบดูแลนักเรียน ทาง ร.ร.จะต้องมีแนวทาง
                 ช่วยเหลือเด็กประเภทดังกล่าวด้วย

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


12/ธ.ค./2018
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [38] ครั้ง

11/ธ.ค./2018
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [68] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 18 ธันวาคม, 2018 - 11:08
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 16 มีนาคม, 2018 - 10:41
ส่งข่าวจาก IP 124.122.94.245
เปิดอ่าน 560 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม