การประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สพม.๓  ประกวดโรงเรียนยอดเย่่ี่ยมด้านการบริหารจัดการขยะ 
         วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐  น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี  สพม.๓ ดำเนินการประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกและสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้สถานศึกษาปลอดขยะโดยแท้จริง และคัดเลือกลำดับที่ ๑-๓  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” และเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
ผลการประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ  ดังนี้
        รางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ  จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐  บาท
                           ๑.  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
                           ๒.   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
                           ๓.   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
         รางวัลระดับเหรียญทอง  จำนวน ๒ โรงเรียน
                           ๑.  โรงเรียนบางบัวทอง
                           ๒.  โรงเรียนราษฎร์นิยม
         รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน ๓ โรงเรียน
                            ๑.  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
                            ๒.  โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
                           ๓.  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
         ทั้งนี้ โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการขยะ ลำดับที่ ๑-๓ จะได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงาน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก  และสพม.๓  จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนทั้ง ๘ แห่ง ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งต่อไป 
          รายงานข่าวโดย นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
          ภาพข่าวโดย นางสาววันวิสา นวลเป็นใย เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


07/มิ.ย./2018
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [58] ครั้ง

07/มิ.ย./2018
เรียนเชิญประชุมผ่านระบบ conference
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [42] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ SENMAI
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 19 มิถุนายน, 2018 - 17:53
ชื่อ
สายไหม: 
ดาบทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ maisai1@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อาทิตย์, 29 เมษายน, 2018 - 08:40
ส่งข่าวจาก IP 110.169.43.153
เปิดอ่าน 135 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม