การประกวดโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560

 ผลการประกวดโรงเรียนยอดเย่่ี่ยมด้านการบริหารจัดการขยะ 
         วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐  น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี  สพม.๓ ดำเนินการประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกและสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้สถานศึกษาปลอดขยะโดยแท้จริง และคัดเลือกลำดับที่ ๑-๓  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” เื่พื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 
           ผลการประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ  ดังนี้
           รางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ  จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐  บาท
                           ๑.  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
                           ๒.   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
                           ๓.   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง  จำนวน ๒ โรงเรียน
๑.  โรงเรียนบางบัวทอง
๒.  โรงเรียนราษฎร์นิยม
รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน ๓ โรงเรียน
              ๑.  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
              ๒.  โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
              ๓.  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
              ทั้งนี้ โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการขยะ ลำดับที่ ๑-๓ จะได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงาน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก  และสพม.3  จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนทั้ง ๘ แห่ง ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งต่อไป 
รายงานข่าวโดย นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภาพข่าวโดย นางสาววันวิสา นวลเป็นใย เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ก.ค./2020
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [24] ครั้ง

30/มิ.ย./2020
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 3/2563
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [66] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ SENMAI
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 30 มิถุนายน, 2020 - 10:21
ชื่อ
สายไหม: 
ดาบทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ maisai1@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 30 มิถุนายน, 2020 - 16:11
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 57 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม