ค่ายสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ค่ายสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล
         วันที่ 9 -10 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม.3 จัดค่ายสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สภานักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของตนและเพื่อนนักเรียน สามารถชักชวนเพื่อนให้เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยมี นายมานะ พุ่มบัว รองผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.3 เข้าร่วมจำนวน 70 คน ครู 30 คน คณะวิทยากรจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดนนทบุรี ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกจากคณะผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
          ภาพโดย  นางสาววันวิสา นวลเป็นใย เจ้าหน้าที่ธุรการ และทีมงานประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดนนทบุรี
          รายงานข่าวโดย  นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ SENMAI
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 22 มกราคม, 2018 - 13:19
ชื่อ
สายไหม: 
ดาบทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ maisai1@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ค่ายสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 9 กันยายน, 2017 - 15:30
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 397 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม