แจ้งปิดระบบคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อขอรับจัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2560

        ด้วย คณะทำงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สพฐ. จะดำเนินการปิดระบบ
คัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อประมวลผลข้อมูลในการจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2560  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
คัดกรองได้ ให้ Admin ระบบคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนดำเนินการเลือกสาเหตุของ
การไม่คัดกรอง ดังนี้ 
1.ย้าย/ลาออก
2.ไม่มีตัวตน
3.พักการเรียน 
4.ทำไม่ทัน
5.เสียชีวิต
6.อายุเกิน
7.ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ
8.ข้อมูลคลาดเคลื่อน (เลือกใน DMC ผิด)
** ในส่วนของการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพฐ.ขยายเวลาดำเนินการจนถึงเดือนกันยายน 2560
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 18 มกราคม, 2018 - 10:08
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 18 มกราคม, 2018 - 10:13
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 130 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม