แจ้งรหัสผู้ใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน คู่มือ ปฏิทิน พร้อมแผนผังบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน โดย สพฐ.กำหนดให้คัดกรองแล้วเสร็จ ภายใน 31 มี.ค. 2560

       ด้วย สพฐ. ได้แจ้งคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และรหัสผู้ใช้งาน
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนในการใช้ login เข้าสู่ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ผ่านทางเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org
 
      นอกจากนี้ ยังได้แจ้งแผนผังแสดงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่ายในการ
ดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกำหนดให้ทุก ร.ร.คัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560
 
      สำหรับรหัสผู้ใช้งานระบบคัดกรอง สพม.3 ได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนทางระบบ
Smart Area (amss++) แล้ว ในส่วนคู่มือ แบบคัดกรอง นร.01 นร.02 และคลิป
สอนการใช้งานต่างๆ ทุกโรงเรียนสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.secondary3.go.th/main/news/1679.html

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [415] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [463] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8389] ครั้ง

12/ก.ย./2016
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [9844] ครั้ง

02/ก.ย./2016
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [22967] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 14 มีนาคม, 2019 - 15:08
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 24 กรกฎาคม, 2018 - 11:28
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 415 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม