ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนทราบ คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการและลูกจ้าง สพม.3

                         คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
                                                            ที่ 3/2560
                 เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                                                     
----------------------
 
      สพม.3 มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 34 มาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
     เพื่อให้การบริหารราชการของ สพม.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดทำคำสั่ง สพม.3 ที่ 3/2560 ณ วันที่ 5 ม.ค 2560 และมอบหมายให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการในกลุ่มต่าง ๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


19/ก.ย./2018
แจ้งโอนค่าตรวจสุขภาพ กันยายน 2561
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [27] ครั้ง

19/ก.ย./2018
แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ กันยายน 2561
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [34] ครั้ง

19/ก.ย./2018
แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ กันยายน 2561
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [41] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 18 กันยายน, 2018 - 13:47
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 16 มีนาคม, 2018 - 10:41
ส่งข่าวจาก IP 115.87.238.130
เปิดอ่าน 431 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม