แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559

     ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2559
 
    ซึ่งแนวทางฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกที่ประกาศใช้คือ
ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และต่อมาปี พ.ศ. 2559 จึงได้ทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการเขตพื้นที่
 
    กลุ่มนโยบายและแผน สพม.3 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทาง
การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบต่อไป
 
                                                               กลุ่มนโยบายและแผน
 
ป.ล.เกณฑ์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษฉบับใหม่นี้ บังคับคะแนน O-NET ของร.ร.
ต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 วิชาหลัก 3 ปีย้อนหลังมาด้วย T___T
(รายละเอียดในหน้าที่ 59)
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


25/มิ.ย./2019
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [32] ครั้ง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
24/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [40] ครั้ง

06/มิ.ย./2019
การขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [111] ครั้ง

16/พ.ค./2019
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [198] ครั้ง

07/ก.พ./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [989] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 25 มิถุนายน, 2019 - 14:41
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 25 มิถุนายน, 2019 - 14:48
ส่งข่าวจาก IP 119.76.15.195
เปิดอ่าน 32 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม