แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559

     ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2559
 
    ซึ่งแนวทางฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกที่ประกาศใช้คือ
ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และต่อมาปี พ.ศ. 2559 จึงได้ทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการเขตพื้นที่
 
    กลุ่มนโยบายและแผน สพม.3 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทาง
การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบต่อไป
 
                                                               กลุ่มนโยบายและแผน
 
ป.ล.เกณฑ์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษฉบับใหม่นี้ บังคับคะแนน O-NET ของร.ร.
ต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 วิชาหลัก 3 ปีย้อนหลังมาด้วย T___T
(รายละเอียดในหน้าที่ 59)
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


20/ธ.ค./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [312] ครั้ง

03/ธ.ค./2019
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [181] ครั้ง

02/ธ.ค./2019
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [209] ครั้ง

02/ธ.ค./2019
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [188] ครั้ง

11/พ.ย./2019
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [329] ครั้ง

17/ก.ย./2019
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [3102] ครั้ง

11/ก.ค./2019
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [688] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:38
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์, 2020 - 10:46
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 64 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม