แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559

     ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2559
 
    ซึ่งแนวทางฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกที่ประกาศใช้คือ
ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และต่อมาปี พ.ศ. 2559 จึงได้ทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการเขตพื้นที่
 
    กลุ่มนโยบายและแผน สพม.3 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทาง
การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบต่อไป
 
                                                               กลุ่มนโยบายและแผน
 
ป.ล.เกณฑ์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษฉบับใหม่นี้ บังคับคะแนน O-NET ของร.ร.
ต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 วิชาหลัก 3 ปีย้อนหลังมาด้วย T___T
(รายละเอียดในหน้าที่ 59)
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


16/พ.ค./2018
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [173] ครั้ง

19/เม.ย./2018
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [172] ครั้ง

29/มี.ค./2018
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [428] ครั้ง

26/พ.ค./2017
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [1494] ครั้ง

14/มี.ค./2017
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [2666] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 12 มิถุนายน, 2018 - 09:59
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 16 พฤษภาคม, 2018 - 16:11
ส่งข่าวจาก IP 119.76.4.122
เปิดอ่าน 173 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม