คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560

     สพฐ. ได้จัดทำเอกสารคู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน สังกัด สพฐ.
โดยนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุดรธานี
นครพนม นครราชสีมา จันทบุรี กาญจนบุรี ตรัง และภูเก็ต เมื่อปี 2559
 
     ในปีการศึกษา 1/2560 สพฐ. มีนโยบายเริ่มใช้ระบบคัดกรองนักเรียน
ยากจนทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อช่วยให้นักเรียนยากจนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 
     สิ่งที่โรงเรียนควรอ่าน และควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนจะดำเนิน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน คือ ส่วนที่ 1 ของคู่มือทั้งหมด (หน้า 7-20)
ซึ่งจะบอกถึงนิยามคำว่ายากจน เกณฑ์และองค์ประกอบความยากจน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงในแบบคัดกรองนักเรียนยากจน (แบบ นร 01
และ นร 02) 
 
     สำหรับ ส่วนที่ 2 การใช้งานระบบคัดกรองผ่านมือถือ และ ส่วนที่ 3
การใช้งานระบบคัดกรองผ่านเว็บไซต์ ทั้ง 2 ส่วนนี้ สพฐ. ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเอกสารบางส่วน รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
 
    และ สพฐ. ยังเพิ่มคู่มือในส่วนของผู้ดูแลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ระดับสถานศึกษามาด้วย รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
 
เว็บไซต์หลักระบบคัดกรองนักเรียนยากจน http://cct.thaieduforall.org/
Fackbook ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน https://www.facebook.com/cctthailand/
 
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560 เล่มใหม่ (คลิกโหลดที่นี่) ไฟล์ขนาด 14.6 MB
https://qlf-production.s3.amazonaws.com/uploads/content/article_file/219...
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


18/มิ.ย./2020
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [149] ครั้ง

20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [371] ครั้ง

18/พ.ค./2020
มาตรฐานเขต และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (e-MES)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [442] ครั้ง

20/ธ.ค./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [697] ครั้ง

03/ธ.ค./2019
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [459] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:10
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน, 2020 - 14:07
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 149 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม