วันสุดท้ายของการจัดทำข้อมูลของ สพฐ.

     ตามที่ สพม.3 ได้แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 และ
ได้เชิญคุณครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา
2559 ทุกโรงเรียนแล้วนั้น

     วันนี้ 30 มิ.ย. 2559 ครบกำหนดการจัดทำข้อมูลตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนด
สพม.3 จึงขอรายงานผลการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 รายโรง ดังนี้

จ.นนทบุรี

ที่ โรงเรียน เด็กด้อยโอกาส
DMC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
B-OBEC
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
EMIS
1 วัดเขมาภิรตาราม 880 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
2 ศรีบุณยานนท์ 413 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
3 สตรีนนทบุรี 40 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
4 เตรียมพัฒน์ นนท์ 51 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
5 เบญจมฯ 193 ยืนยันแล้ว* ครู ไม่ครบ
6 นนพิท 63 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
7 รัตนา 211 ยืนยันแล้ว* ครู/EFA/ครุภัณฑ์/Net/Com ไม่ครบ
8 บดิน นนท์ 164 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว
9 เทพศิรินทร์ นนท์ 0 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว
10 ไทรน้อย 317 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว*
11 ปากเกร็ด 407 ยืนยันแล้ว* ครู/Net/Com ไม่ครบ
12 ราษฎร์นิยม 99 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
13 สวน นนท์ 69 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว*
14 เตรียมน้อมฯ นนท์ 54 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว
15 โพธินิมิต 316 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
16 หอวัง นนท์ 68 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว*
17 ราชวินิต นนท์ 226 ยืนยันแล้ว* ครู/EFA ไม่ครบ
18 บางบัวทอง 172 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว

 

จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ โรงเรียน เด็กด้อยโอกาส
DMC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
B-OBEC
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
EMIS
1 อยุธยาวิทยาลัย 342 ยืนยันแล้ว* ครู/EFA/ครุภัณฑ์/Net/Com ไม่ครบ
2 จอมสุรางค์ 105 ยืนยันแล้ว* ครุภัณฑ์ ไม่ครบ
3 อยุธยานุสรณ์ 48 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
4 ปากกราน 38 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว*
5 ท่าเรือ 242 ยืนยันแล้ว เสร็จแล้วแต่ลืมกดยืนยัน
6 ท่าหลวง 41 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
7 นครหลวง 16 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว
8 ท่าช้าง 128 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
9 บางปะหัน 182 ยืนยันแล้ว* ครู/ครุภัณฑ์/Net ไม่ครบ
10 ภาชี 355 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว*
11 วิเชียร 53 ยืนยันแล้ว* ครู ไม่ครบ
12 วังน้อย 2 ยืนยันแล้ว* ครู/EFA/ครุภัณฑ์/Net/Com ไม่ครบ
13 อุทัย 139 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
14 หนองน้ำส้ม 19 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
15 มหาราช 21 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว
16 บ้านแพรก 43 ยืนยันแล้ว ครู/EFA/ครุภัณฑ์/Net/Com ไม่ครบ
17 บางไทร 4 ยืนยันแล้ว* EFA/Net ไม่ครบ
18 บางบาล 90 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
19 บางปะอิน ราชาฯ 190 ยืนยันแล้ว* ครู/EFA/ครุภัณฑ์/Net/Com ไม่ครบ
20 บางปะอิน 162 ยืนยันแล้ว* ยืนยันแล้ว
21 อุดมศีล 48 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
22 ผักไห่สุทธา 258 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
23 ลาดชะโด 89 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
24 วัดโพธิ์ 97 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
25 ลาดบัวหลวง 115 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
26 เสนา 351 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
27 สาคลี 66 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว
28 ลาดงา 15 ยืนยันแล้ว ครู/Com ไม่ครบ
29 บางซ้าย 104 ยืนยันแล้ว ยืนยันแล้ว

 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 22.30 น.

หมายเหตุ
1. โรงเรียนที่มี * (ดอกจัน) แสดงว่า เขตจับยืนยันให้เรียบร้อยแล้ว
2. B-OBEC หลายโรงเรียนยืนยันไม่ได้ เนื่องจากไม่มีรูปภาพสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น เมื่อระบบเปิดอีกครั้ง
    ขอให้เร่งใส่ภาพให้ครบถ้วนด้วย
3. EMIS หลายโรงเรียนทำไม่เสร็จ ดังนั้น เมื่อระบบเปิดอีกครั้งขอให้เร่งทำให้เสร็จด้วย เนื่องจาก
    ศธ./สพฐ. จะใช้ข้อมูลจากระบบ EMIS นี้ เป็นหลัก 
4. ขณะนี้ทั้ง 3 ระบบ ปิดประมวลผลแล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ นานประมาณ 1 สัปดาห์ 

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ต.ค./2020
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [273] ครั้ง

22/ต.ค./2020
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [217] ครั้ง

22/ต.ค./2020
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [240] ครั้ง

22/ต.ค./2020
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [263] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 21 มกราคม, 2021 - 15:23
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:19
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 761 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม