การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนใดมีความจำเป็นต้องเก็บเงินบำรุงการศึกษา ขอให้จัดส่งเอกสารให้ สพม.3 ทราบ เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 30 มี.ค.59

        ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น
        เพื่อให้การดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติของ สพฐ. เห็นควรให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา จัดส่งเอกสาร
3 ชุด ประกอบด้วย

      1. แบบฟอร์มการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา
      2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
      3. บัญชีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาที่สถานศึกษาได้ใช้จ่ายจริงเมื่อ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
     โดยรวบรวมเอกสารทั้งหมดจัดส่งให้ สพม.3 ทราบภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ต.ค./2020
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [85] ครั้ง

22/ต.ค./2020
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [51] ครั้ง

22/ต.ค./2020
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [58] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 13:56
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:19
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 521 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม