ด่วนที่สุด สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ส่งเขตภายในวันที่ 25 มี.ค. 2559

       ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งเอกสารซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเอกสารซักซ้อมความเข้าใจดังกล่าว กำหนดไว้ชัดเจนให้ทุกโรงเรียนเมื่อได้รับ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้โรงเรียนลงทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
บำรุงรักษา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จึงถือ
เป็นครุภัณฑ์ของสถานศึกษา และไม่สามารถมอบให้แก่นักเรียนติดตัวไปได้
        สพม.3 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ตามโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจ
ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมรายงานให้เขตพื้นที่ทราบภายในวันที่
25 มีนาคม 2559
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ต.ค./2020
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [85] ครั้ง

22/ต.ค./2020
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [51] ครั้ง

22/ต.ค./2020
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [58] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 28 ตุลาคม, 2020 - 13:56
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:19
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 521 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม